Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

ÚVOD  |  NA PRODEJ  |  VIDEA  |  AKTUÁLNĚ

  CZ / EN           Facebook  Instagram

home
paintings
papers
studio
na prodej
výstavy
gekw
biografie
kontakt
DAN TRANTINA *1965

Narodil v roce 1965 v Přerově na Moravě.

Studoval v letech 1980 - 1985 na Střední polygrafické škole v Brně, další odborné vzdělání získal v letech 1986 - 1992 na Akademii výtvarného umění v Praze v atelieru monumentální malby prof. Jiřího Načeradského.
people,
animals,
things
and flowers
Samo dílo Dana Trantiny, stojící před divákem jako definitivně autonomní entita existující nezávisle na svém stvořiteli a trvale pozoruhodnou se v tomto případě jeví i propracovaná autorská mytologie bytující v obrazech jako metadata výrazné tvůrčí jedinečnosti. Vedle expresivní výtvarné formy svébytně, mnohdy ironicky traktujících impozantní šíři nejrůznějších obsahů, je rovnocenně dynamickou vizuální entitou barva nanášená ve vrstvách či přímo z tuby.
„Trantinovo malířské dílo spočívá ve výrazném malířském expresivním gestu na pomezí abstrakce a reality. Pro Trantinu je vedle expresivního malířského projevu také důležitá obsahová stránka maleb, kde si s blasfemickým humorem sobě vlastním pohrává se světem profánním a sakrálním, v Trantinové malířském kosmu se prolínají obrazy světců a bohů s počůraným pejskem Paris Hilton.“ (Leoš Válka, DOX).
Jinými slovy, klíčem k uchopení autorova malířského díla je vidění obrazu jako komplexní vizuální struktury, jejíž formální naturel je jak synchronní, tak asynchronní s jeho arteficiálním i non-arteficiálním narativem.
„Trantinovy malby jsou mapami jeho vnitřního vesmíru, které se zdají na první pohled nečitelné, trpělivému diváku se však po chvíli pozorování otevírají nové kosmické prostory. (Jan Melena, Galerie Peron).
V obrazech Dana Trantiny je divák vyváděn z temné jeskyně bezčasí v zářivý okamžik srozumění mezi chaosem a řádem v meziprostor času a bytí. Jinými slovy, zviditelněním intimního setkání mezi divákem a tvůrcem může být dialog hranice s rozhraním, jehož optikou se okolní svět nejeví sám sobě samoúčelným ornamentem, ale jako zřetelně artikulovaná a srozumitelná dialektika bytí.

PhDr. Tomáš Koudela